Στις 19 Οκτωβρίου 2012, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε Νόμο σε σχέση με την καταβολή τόκων σε επιστροφές εισροών Φ.Π.Α. σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο (υ.φ.π). Υ.φ.π. που έχει υποβάλει αίτηση για επιστροφή φόρου εισροών Φ.Π.Α. και η αποπληρωμή έχει καθυστερήσει περισσότερο από τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα λάβει το επιστρεπτέο ποσό μαζί με τόκο*…
On 19 October 2012, the House of Representatives passed a law in relation to the payment of interest on refunds of input V.A.T of persons legal or physical subject to tax (P.S.T.). P.S.T. who has applied for V.A.T tax refund and the repayment is delayed for more than four (4) months from the date of the application, will receive the…
The Cyprus Income Tax Law has been recently amended to allow for an 80% exemption on the net income generated from the utilization of patent, trademark or any other intellectual property (IP) rights. Net income in this case is defined as income from IP minus all expenses attributable to the specific income. This exemption results in an effective tax rate…
The Inland Revenue department of Cyprus has recently concluded that it will accept the VAT Department’s already approved scheme for yachts registration in the Republic of Cyprus. The scheme provides for a lease based solution resulting in an overall minimum profit of 10% of the yacht’s value, which effectively results in 1% income tax liability. The scheme is deemed to…
永久居留许可 对满足以下条件申请塞浦路斯移民许可的非欧盟国家公民,内政部决定简化颁发移民许可的程序。此公告由内政部2012年8月22日公布。 (a) 申请人必须证明,本人拥有稳定的可自由支配的年收入至少达到3万欧元,且该年收入不能是来源于塞浦路斯的雇佣工作收入。上述要求的3万欧元是来自塞浦路斯以外的工作收入,养老金,股票,租赁收入等。每多一个附属申请人,则该年收入应增加5千欧元。(b) 申请人在递交申请表时须附有:房产市场价值至少达到30万欧元的位于塞浦路斯的别墅,公寓或其他房产的产权证书或购房合同,及已至少支付该房产价值20万欧元的支付证明。购房合同应已在土地管理调查部门登记备案。(c) 申请人须提交一家塞浦路斯本地银行出具的证明信,证明申请人已在该银行其个人帐户存入 至少3万欧元的金额,该数额存款应是3年定期。    须证明上述(b)和(c)部分所提及的金额是由塞浦路斯之外汇到塞浦路斯。(d) 若申请人居住在塞浦路斯之外,则申请人须提交无犯罪记录证书。该犯罪记录证书应由其原 始国籍国家相关当局出具。通常申请人不应对塞浦路斯的公众秩序或安全造成任何威胁。(e) 申请人须提交一份申明,表示他无意在塞浦路斯被雇佣。(f) 申请人应至少每两年到塞浦路斯一次。 HTT 审计有限公司提供的服务: HTT 审计有限公司在移民申请领域具有丰富的经验,可提供如下服务:  在申请准备/提交过程提供指导和协助  在审核申请过程中和相关当局联络  若需要,可起草房屋租赁,房屋购买和其他相关合同。
Permanent Resident Permit (PRP) The Ministry of Interior decided to simplify the procedures for granting Immigration Permit to non-EU applicants, provided that they fulfill the criteria stated below. The announcement was published on 22 August 2012. (a) The applicant must prove that he has at his disposal a secured minimum annual income of €30.000, from sources other than employment in…
Page 26 of 35