Στις 15 Νοεμβρίου 2012, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τις πιο κάτω τροποποιήσεις στον Περί Βεβαιώσεων και Εισπράξεων Νόμο. Ο Περί Βεβαιώσεων και Εισπράξεων Νόμος Οι τροποποιήσεις τίθενται σε εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2013: Ο υπολογισμός και πληρωμή της Προσωρινής Φορολογίας των εταιρειών και αυτοτελώς εργαζομένων θα γίνεται σε δύο δόσεις αντί τρεις που ισχύει μέχρι σήμερα. Η πρώτη δόση…
The following income tax amendments took place by the new law voted from the House of Representatives on 15 November 2012. Law of the Assessment and Collection of Taxes From 1 January 2013 the following amendments will be in force: Provisional tax instalments made by companies and self-employed individuals are reduced from three per year to two (31 July and…
The commercial and financial relations between Cyprus and Ukraine have been governed by the 1982 DTAA between Cyprus and the USSR. Given the continuously increased economic activities between the two countries (Cyprus is ranked as the jurisdiction with the highest amount of Direct Investment in Ukraine) a new DTAA was signed on 8 November 2012 during an official visit of…
Tuesday, 06 November 2012 05:02

PRISM - Reanda International Tax Newsletter

We are very pleased to enclose the inaugural issue of PRISM - the Reanda International Tax Newsletter, which is ready to bring to readers the updates of recent taxation changes and current hot topics. The name PRISM represents a media which allows global tax news to pass through and disperse into a spectrum of colorful news contributed by each Reanda…
O Νόμος που προβλέπει αναστολή ή μείωση κατά 50% των μεταβιβαστικών τελών (http://www.httaudit.com.cy/index.php/component/k2/item/44-τροποποιήσεις-στην-φορολογική-νομοθεσία-μεταβιβαστικά-τέλη),ο οποίος επρόκειτο να λήξει τέλος του χρόνου παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2014. Σύμφωνα με το νόμο απαλλάσσονται από μεταβιβαστικά τέλη οι μεταβιβάσεις στις οποίες επιβάλλεται ΦΠΑ και επιβάλλεται μειωμένο μεταβιβαστικό τέλος κατά 50% στις περιπτώσεις που κατά τη μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας δεν επιβλήθηκε ΦΠΑ.…
The Law in relation to the special settlement of tax liabilities, which was published in the Official Gazette on 12 December 2011, provides for the imposition of a flat charge of 5% on taxes due for tax years up to and including 2008, as long as the repayment was effected prior to 30 March 2012. Any other penalties or interest…
Page 25 of 35