Η Κύπρος έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα δημιουργίας Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (Mutual funds, UCITS και ICIS) από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές λόγω του ελκυστικού νομικού και φορολογικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους. Το νομικό πλαίσιο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν τη λειτουργία των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων και θα ασχοληθούμε μαζί του πιο αναλυτικά…
The trading profits of a Cyprus resident company are taxed at ten percent (10%), which is the lowest tax rate in Europe.To establish that a company is a Cyprus tax resident its management and control are required to be exercised in Cyprus. Interest income is also taxed at 10%. If the company’s usual operation is the provision of financing, then…
Page 42 of 42