Saturday, 12 November 2011 10:15

Ετήσιο Τέλος Εταιρειών

Σύμφωνα με την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας, όλες οι εγγεγραμμένες εταιρείες υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου τέλους Ευρώ 350, αρχής γινομένης από το 2011, έτσι ώστε η κάθε εταιρεία να συνεχίσει να υφίσταται και να παραμείνει στο μητρώο εγγεγραμμένων εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών.

Για συγκροτήματα εταιρειών το συνολικό ποσό που θα καταβάλλουν οι εταιρείες δεν πρέπει να υπερβαίνει τις Ευρώ 20.000, για παράδειγμα για συγκροτήματα εταιρειών άνω των 57 εταιρειών το μέγιστο ετήσιο τέλος καθορίζεται στο προαναφερθέν ποσό.

Χρονικά Περιθώρια για την Καταβολή του Ετήσιου Τέλους

Το τέλος θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, αναφορικά με το 2011, και για κάθε έτος που ακολουθεί η καταβολή του τέλους πρέπει να γίνετε το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του κάθε έτους αντίστοιχα.

Εταιρείες που Υποχρεούνται στην Καταβολή του Τέλους

Εταιρείες που συστάθηκαν κατά το 2010 ή νωρίτερα είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν το εν λόγω τέλος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 καθώς επίσης να συνεχίσουν να καταβάλλουν Ευρώ 350 το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου για κάθε έτος που ακολουθεί.
Για παράδειγμα, Εταιρεία η οποία συστάθηκε στις 29 Απριλίου 2009 είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει το τέλος αναφορικά με το έτος 2011 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και να συνεχίσει να καταβάλλει το εν λόγω τέλος κάθε 30 Ιουνίου για τα μετέπειτα έτη.

Η υποχρέωση για καταβολή του τέλους δημιουργείτε ένα χρόνο μετά από το έτος σύστασης της Εταιρείας.

Εταιρείες που συστάθηκαν κατά το 2011 και μετέπειτα έχουν υποχρέωση να καταβάλουν το ετήσιο τέλος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012. Για παράδειγμα, εταιρεία η οποία συστάθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2011 είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το ετήσιο τέλος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 και κάθε 30 Ιουνίου για τα έτη που ακολουθούν.

Εταιρεία η οποία συστάθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2012 είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το ετήσιο τέλος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 και κάθε 30 Ιουνίου για τα έτη που ακολουθούν.

Επιβαρύνσεις για Καθυστέρηση Πληρωμών

  •  Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ετήσιου τέλους για δυο μήνες, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 10%.
  •  Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του ετήσιου τέλους μεταξύ δυο και πέντε μηνών, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 30%.

Αν το τέλος δεν καταβληθεί μέσα σε πέντε μήνες, ο Έφορος προχωρεί σε διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο εγγραφής κάτι που θα εμποδίζει την εταιρεία να καταχωρεί έγγραφα ή να ζητά πιστοποιητικά από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών.

Η επαναφορά στο μητρώο εγγραφής θα μπορεί να γίνει εντός δύο ετών με καταβολή επιβάρυνσης 500 Ευρώ (επιπλέον από τα τέλη των 350 Ευρώ που έπρεπε να είχαν καταβληθεί) ενώ μετά την περίοδο δύο ετών η επιβάρυνση αυξάνεται στα 750 Ευρώ (επιπλέον από τα τέλη των 350 Ευρώ που έπρεπε να είχαν καταβληθεί).

Εξαιρέσεις Εταιρειών για την Καταβολή του Ετήσιου Τέλους

Κατά την διακριτική εξουσία του Εφόρου Εταιρειών, το ετήσιο τέλος αξίας Ευρώ 350 δεν πρέπει να καταβάλλεται από τις πιο κάτω εταιρείες:

  •  Εταιρείες που δεν κατέχουν ούτε περιουσιακά στοιχεία ούτε έχουν οποιοδήποτε εισόδημα; ή
  •  Εταιρείες που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία αλλά δεν έχουν οποιοδήποτε εισόδημα; ή
  •  Εταιρείες που έχουν εισόδημα αλλά δεν κατέχουν οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία; ή
  •  Εταιρείες που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στα κατεχόμενα.

Για παράδειγμα, εταιρείες που δεν υποχρεούνται να καταβάλουν το ετήσιο τέλος είναι οι αδρανής εταιρείες είτε μητρικές εταιρείες χωρίς οπουδήποτε εισόδημα που απορρέει από την ιδιότητα αυτή.

Αμοιβή

Η αμοιβή μας για την ετοιμασία, υπογραφή και υποβολή των σχετικών εγγράφων για εταιρείες που εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους ανέρχεται σε €40 πλέον ΦΠΑ.

Η αμοιβή μας για την ετοιμασία, υπογραφή, υποβολή των σχετικών εγγράφων και διαχείρισης πληρωμής για εταιρείες που δεν εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους ανέρχεται σε €80 πλέον ΦΠΑ.

Η πιο πάνω διαδικασίες δύναται να εκτελεστούν από Διευθυντή ή Ελεγκτή ή Δικηγόρο της εταιρείας.

Εάν επιθυμείτε όπως η HTT Audit Limited αναλάβει την διεκπεραίωση της πιο πάνω υποχρέωσης της εταιρείας σας και για να μην ξεπεραστεί το χρονικό περιθώριο της 31 Δεκεμβρίου 2011, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο διευθυντή μας όχι αργότερα από την 18 Νοεμβρίου 2011.