Εισφορά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις / Social Insurance Contributions H εισφορά στις κοινωνικές ασφαλίσεις, η οποία υπολογίζεται πάνω στις ασφαλιστέες αποδοχές του υπαλλήλου, αυξάνεται κατά 0,5% από την 1η Ιανουαρίου 2019. Συγκεκριμένα, η εισφορά αυξάνεται τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον υπάλληλο από 7,8% σε 8,3%. Για τους αυτοεργοδοτούμενους  η εισφορά θα αυξηθεί από 14,6% σε 15,6%. As from…
­Committed to boosting this highly promising sector, the government of the Republic of Cyprus introduced a package of incentives encouraging international producers to choose Cyprus as their next film destination. Qualifying production categories include, amongst others, feature Films (including animation), television Series or mini-series, documentaries for Theatrical or Television release, animation (digital or analogue), television research programs and natural history.…
Cyprus and Mauritius amended their DTAA signed on 21 January 2000, after a convention in Pretoria, South Africa, on 23 October 2017. Only Article 27 of the treaty which concerns Exchange of information was updated. The original agreement as well as the amendments follows the OECD model tax convention for the avoidance of double taxation on income and capital. Exchange…
Thursday, 10 January 2019 08:56

Tax Year Book 2018/19

Dear all, We are pleased to inform you that Tax Year Book 2018/19 is now published online in our website. Tax Year Book, the biyearly-published Reanda International Tax handbook, provides the tax rates, main reliefs and exemptions for territories where Reanda has representation Please click here to obtain a copy of English version of Tax Year Book 2018/19. Alternatively, you…
Wednesday, 04 July 2018 05:56

Reanda International Annual Review 2017

We are pleased to inform you that the Reanda International Annual Review 2017 has now been published on the Reanda International website. The Review provides an overview of our network's development and performance for the year 2017. The Review is available at:   Download PDF
Cyprus and Andorra signed their first Double Taxation Avoidance Agreement (DTTA) on 18 May 2018, which was published in the Gazette on 1 June 2018. The treaty is based on the OECD Model Tax Convention framework and will be in force as soon as the remaining legal procedures between the two countries are completed and will take effect as from…
Page 9 of 42