Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων Αποδοχών / Maximum Insurable amount for Social Insurance contributions Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από το μήνα εισφορών Ιανουάριο 2020 σε €1.055 την εβδομάδα και σε €4.572 το μήνα.Όλες οι εισφορές στα ταμεία υπολογίζονται με βάση το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εκτός από το ταμείο Κοινωνικής Συνοχής το οποίο υπολογίζεται πάνω στο πραγματικό εισόδημα. The maximum…
Monday, 17 February 2020 10:25

PRISM Tax Newsletter- 4th Quarter 2019 issue

The latest issues of PRISM – the quarterly tax newsletter, which is part of Reanda's effort to stay in touch with our clients by sharing updates and insights on the recent taxation changes and current hot topics. Read the publication Highlights Australia Capital Gains Withholding: Impacts on Australian and Foreign Residents Clearance CertificateA clearance certificate provides certainty to purchasers of…
On 15 May 2019 Cyprus and Kazakhstan have concluded and signed their first Double Taxation Avoidance Agreement (DTTA) and was published in the official Gazette on 24 May 2019. On 17 January 2020 Cyprus and Kazakhstan finalised the exchange of written notifications and as a result, the Treaty is now in force and shall have effect on 1st of January…
On 8 October 2019 Cyprus and Egypt have concluded and signed a new Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA), which replaces the existing tax treaty between the countries and was published in the official Gazette on 25 October 2019. The DTAA will be applicable as soon as it has been ratified by both states and any tax provisions will be effective…
Tuesday, 26 November 2019 12:35

TEMPORARY TAX - 2019

According to the Income Tax Office legislation, each company needs to estimate its final taxable income for the current year and pay two equal installments on the estimated tax before/at the following dates: 1. 31 July - current year2. 31 December - current year If the Company fails to do so by submitting the IR6 declarations and its operations result…
Thursday, 19 September 2019 14:41

PRISM Tax Newsletter-3rd Quarter 2019 issue

The latest issues of PRISM – the quarterly tax newsletter, which is part of Reanda’s effort to stay in touch with our clients by sharing updates and insights on the recent taxation changes and current hot topics.Read the publication Highlights Australia Single Touch Payroll for All Businesses in AustraliaSingle Touch Payroll (STP) is reporting tax and superannuation information to the…
Page 5 of 41